/// Cjenik

U cijene nije uračunat PDV. Pridržavamo pravo promjene cijena bez najave.

/// Solarni paneli / moduli / ploče / ćelije

Tip Opis Cijena
L-50 50W, polikristalinski, A-klasa, za 12V bateriju cijena na upit
CHN-100M 100W, + tolerancija snage, monokristalinski, A-klasa, za 12V bateriju cijena na upit
HB 105 105W, hibridni, superiorna tehnologija prema standardnim mono i polikristalinskim, Kaneka cijena na upit
CHN-155P 155W, + tolerancija snage, polikristalinski, A-klasa, za 12V bateriju cijena na upit
CHN-200M 200W, + tolerancija snage, monokristalinski, A-klasa, za 24V bateriju cijena na upit
CHN-270P 270W, + tolerancija snage, polikristalinski, A-klasa, cijena na upit

/// Vjetroelektrični Agregati / Turbine

Tip Opis Cijena
RW 600-12 (Black 600-12) 600W, 12 VDC, start već pri vjetru 1m/s, do tri puta veća struja punjenja baterija u odnosu na standardne vjetroturbine cijena na upit
RW 600-24 (Black 600-24) 600W, 24 VDC, start već pri vjetru 1m/s, do tri puta veća struja punjenja baterija u odnosu na standardne vjetroturbine cijena na upit
RW 4.0-600 Regulator za RW 600, LCD Displej cijena na upit

/// Nosive Konstrukcije

Tip Opis Cijena
MSL- 01 za 1 modul, kosi ili ravni krov (podesiv) cijena na upit
MSL- 02 za 2 modula, kosi ili ravni krov (podesiv) cijena na upit
MSL- 03 proširenje MSL- 02 za 1 modul cijena na upit

/// Solarni Regulatori

Tip Opis Cijena
Victron solarni regulatori 10-30A, baterija 12-48V na upit
LS 1024E 10A/12-24V cijena na upit
ES / VS 30 30A/12-24V, LCD display cijena na upit
MF 30 30A/12-24V, LCD display, podesivi naponi baterije te isključenja i uključenja trošila, automatski restart cijena na upit
SCH20 Duo 20A/12-24V, za 2 odvojene baterije, LCD remote displej cijena na upit

/// Solarni Regulatori - MPPT tehnologija

Tip Opis Cijena
Victron MPPT regulatori 10-100A, baterija 12-48V, napon solara 75-250V na upit
VT MPPT 600 700W, 24V, LCD displej cijena na upit
ML MPPT 20-100 20A, 12/24V, LCD displej, max napon solarnih modula 100V cijena na upit
ML MPPT 30-100 30A, 12/24V, LCD displej, max napon solarnih modula 100V cijena na upit
ML MPPT 40-100 40A, 12/24V, LCD displej, max napon solarnih modula 100V cijena na upit
ML MPPT 60-150 60A, 12-24-48V, LCD displej, max napon solarnih modula 150V cijena na upit

/// Izmjenjivači 230V - čisti sinus

Tip Opis Cijena
Victron Izmjenjivači čisti sinus 180-5000VA, 12-48V d.c./230V a.c. na upit
IEL 1000-12 1000VA, 12V/230V, sinus, display cijena na upit
IEL 1500-12 1500VA, 12V/230V, sinus, display cijena na upit
IEL 1500-24 1500VA, 24V/230V, sinus, display cijena na upit

/// Kombi uređaji - Izmjenjivač / Ispravljač - čisti sinus

Tip Opis Cijena
Victron Kombi uređaji Izmjenjivač/punjač 500-15000VA, 12-48V d.c./230V a.c. na upit
YSC 1000-12 Kombi: Inverter 1000VA, 12V/230V, Punjač 20A-podesivo, potrošnja samo 9W u praznom hodu, čisti sinus, stand by, LCD displej, toroidni trafo. cijena na upit
YSC 1500-12 Kombi: Inverter 1500VA, 12V/230V, Punjač 50A-podesivo, potrošnja samo 11W u praznom hodu, čisti sinus, stand by, LCD displej, toroidni trafo. cijena na upit
YSC 2000-12 Kombi: Inverter 2000VA, 12V/230V, Punjač 50A-podesivo, potrošnja samo 12W u praznom hodu, čisti sinus, stand by, LCD displej, toroidni trafo. cijena na upit
YSC 2000-24 Kombi: Inverter 2000VA, 24V/230V, Punjač 50A-podesivo, potrošnja samo 12W u praznom hodu, čisti sinus, stand by, LCD displej, toroidni trafo. cijena na upit
YSC 2500-12 Kombi: Inverter 2500VA, 12V/230V, Punjač 50A-podesivo, potrošnja samo 14W u praznom hodu, čisti sinus, stand by, LCD displej, toroidni trafo. cijena na upit
VTCUS-3000-24 Kombi: Izmjenjivač 3000VA, 24V/230V, sinus, Punjač 30A, Solarni regulator 50A, stand-by, LCD displej cijena na upit
VTCUS-5000-48 Kombi: Izmjenjivač 5000VA, 48V/230V, sinus, Punjač 60A, Solarni regulator 50A, stand-by, LCD displej cijena na upit
YSC 3000-24 Kombi: Inverter 3000VA, 24V/230V, Punjač 50A-podesivo, potrošnja samo 16W u praznom hodu, čisti sinus, stand by, LCD displej, toroidni trafo. cijena na upit
MF 3750-24 Kombi: Inverter 3750VA, 24V/230V, punjač 50A-podesivo, potrošnja samo 19W u praznom hodu, čisti sinus, stand by, LCD displej, toroidni trafo. cijena na upit
YSC 4000-24 Kombi: Inverter 4000VA, 24V/230V, Punjač 50A-podesivo, potrošnja samo 20W u praznom hodu, čisti sinus, stand by, LCD displej, toroidni trafo. cijena na upit
cijena na upit Kombi: Inverter 5000VA, 24V/230V, Punjač 50A-podesivo, potrošnja samo 23W u praznom hodu, čisti sinus, stand by, LCD displej, toroidni trafo. cijena na upit

/// Ispravljači - Punjači baterija

Tip Opis Cijena
Victron punjači 4-60A, 12-48V d.c. na upit
CH-1240/2420 40A/12V - 20A/24V, mikroprocesorska regulacija, Kema. cijena na upit

/// Solarne Baterije - hermetičke (Nano SiO2 GEL, Lead dioxide AGM, GEL, AGM)

Tip Opis Cijena
Victron baterije AGM, GEL, Lithium, OPzS na upit
SB 12-120_AGM 120Ah (C100), 12V, Lead dioxide AGM, Solar, hermetička, Deep-cycle, Heavy duty, Superiorna tehnologija s velikim brojem ciklusa cijena na upit
SB 12-180_AGM 180Ah (C100), 12V, Lead dioxide AGM, Solar, hermetička, Deep-cycle, Heavy duty, Superiorna tehnologija s velikim brojem ciklusa cijena na upit
SB 12-216_AGM 216Ah (C100), 12V, Lead dioxide AGM, Solar, hermetička, Deep-cycle, Heavy duty, Superiorna tehnologija s velikim brojem ciklusa cijena na upit
SB 12-240_AGM 240Ah (C100), 12V, Lead dioxide AGM, Solar, hermetička, Deep-cycle, Heavy duty, Superiorna tehnologija s velikim brojem ciklusa cijena na upit
SB 12-120_GEL 120Ah (C100), 12V, Nano SiO2 GEL, Solar, hermetička, Deep-cycle, Heavy duty, Superiorna tehnologija s ekstremno velikim brojem ciklusa cijena na upit
SB 12-180_GEL 180Ah (C100), 12V, Nano SiO2 GEL, Solar, hermetička, Deep-cycle, Heavy duty, Superiorna tehnologija s ekstremno velikim brojem ciklusa cijena na upit
SB 12-216_GEL 216Ah (C100), 12V, Nano SiO2 GEL, Solar, hermetička, Deep-cycle, Heavy duty, Superiorna tehnologija s ekstremno velikim brojem ciklusa cijena na upit
SB 12-240_GEL 240Ah (C100), 12V, Nano SiO2 GEL, Solar, hermetička, Deep-cycle, Heavy duty, Superiorna tehnologija s ekstremno velikim brojem ciklusa cijena na upit
BT-HSE-100_AGM 105Ah (C20), 12V, AGM, Solar/Wind, hermetička, Deep-cycle, Heavy duty, Taiwanska tehnologija, Baote cijena na upit
BT-HSE-150_AGM 154Ah (C20), 12V, AGM, Solar/Wind, hermetička, Deep-cycle, Heavy duty, Taiwanska tehnologija, Baote cijena na upit
BT-HSE-200_AGM 210Ah (C20), 12V, AGM, Solar/Wind, hermetička, Deep-cycle, Heavy duty, Taiwanska tehnologija, Baote cijena na upit
BT-HSE-100_GEL 103Ah (C20), 12V, GEL, Solar/Wind, hermetička, Deep-cycle, Heavy duty, Taiwanska tehnologija, Baote cijena na upit
BT-HSE-150_GEL 152Ah (C20), 12V, GEL, Solar/Wind, hermetička, Deep-cycle, Heavy duty, Taiwanska tehnologija, Baote cijena na upit
BT-HSE-200_GEL 210Ah (C20), 12V, GEL, Solar/Wind, hermetička, Deep-cycle, Heavy duty, Taiwanska tehnologija, Baote cijena na upit
W280S 280Ah(C100),230Ah(C20), 12V, hermetička, Deep-cycle, Heavy duty cijena na upit

/// Solarni paneli / moduli / ploče / ćelije

Tip Opis Cijena
Razni solarni moduli 5W do 300W, mono i polikristalinski te ostali na upit
Poluflexibilni solarni moduli M-serije 12W do 80W, poluflexibilni za 12V bateriju, Solara na upit
Poluflexibilni solarni moduli Power M-serije 105W do 150W, poluflexibilni za 12V bateriju, Solara na upit

/// Vjetroelektrični Agregati / Turbine

Tip Opis Cijena
SW 350 350W/12-48V DC, Superwind na upit
XL.1 1000 W/24V DC, regulator, Bergey na upit
Air 40 12V DC, regulator, Southwest Wind. na upit
Air 40 24V DC, regulator, Southwest Wind. na upit
Air Breeze marine 12V DC, regulator, Southwest Wind. na upit
Air Breeze marine 24V DC, regulator, Southwest Wind. na upit
Air 30 12V DC, regulator, Southwest Wind. na upit
Air 30 24V DC, regulator, Southwest Wind. na upit

/// Solarni Regulatori

Tip Opis Cijena
Solsum 6.6C 6A/12-24V, Steca na upit
Solsum 8.8C 8A/12-24V, Steca na upit
Solsum 10.10C 10A/12-24V, Steca na upit
PR1010 10A/12-24V, LCD, Steca na upit
PR1515 15A/12-24V, LCD, Steca na upit
PR2020 20A/12-24V, LCD, Steca na upit
PR3030 30A/12-24V, LCD, Steca na upit
PRS1515 15A/12-24V, Steca na upit
PRS2020 20A/12-24V, Steca na upit
ProStar15 15A/12-24V, Morningstar na upit
SunSaver 10L-12 10A/12V, Morningstar na upit
SunSaver 20L-12 20A/12V, Morningstar na upit
SunSaverDuo 25A/12V, Morningstar na upit
SHS 6 6A/12V, Morningstar na upit
SHS 10 10A/12V, Morningstar na upit
SCH10 10A/12-24V, Kemapower na upit

/// Solarni Regulatori - MPPT tehnologija

Tip Opis Cijena
Victron MPPT regulatori 10-100A, baterija 12-48V, napon solara 75-250V na upit
FM60 60A, Baterija 12V-60V, LCD, Outback na upit
FM80 80A, Baterija 12V-60V, LCD, Outback na upit
TS MPPT 60 60A, 12-24-48V, LCD displej, Morningstar na upit

/// Izmjenjivači 230V - čisti sinus

Tip Opis Cijena
IM-1500-24 1500VA/24V/230V, sinus, Kemapower na upit

/// Kombi uređaji - Izmjenjivač / Ispravljač - čisti sinus

Tip Opis Cijena
YCU 3000-48 Kombi 3000VA/48V/25A, Kemapower na upit
YCU 4000-24 Kombi 4000VA/24V/75A, Kemapower na upit
YCU 4000-48 Kombi 4000VA/48V/38A, Kemapower na upit
YCU 5000-48 Kombi 5000VA/48V/48A, Kemapower na upit
XPC 1400-12 Kombi 1100VA/12V/45A, Studer na upit
XPC 2200-24 Kombi 1600VA/24V/37A, Studer na upit
XPC 2200-48 Kombi 1600VA/48V/20A, Studer na upit
XTM 1500-12 Kombi 1500VA/12V/70A, Studer na upit
XTM 2000-12 Kombi 2000VA/12V/100A, Studer na upit
XTM 2400-24 Kombi 2400VA/24V/55A, Studer na upit
XTM 3500-24 Kombi 3500VA/24V/90A, Studer na upit
XTM 4000-48 Kombi 4000VA/48V/50A, Studer na upit
XTH 3000-12 Kombi 2500VA/12V/160A, Studer na upit
XTH 5000-24 Kombi 4000VA/24V/140A, Studer na upit
XTH 6000-48 Kombi 5000VA/48V/100A, Studer na upit
XTH 8000-48 Kombi 7000VA/48V/120A, Studer na upit
FX 2012-ET Kombi 2000VA/12V/100A, Outback na upit
FX 2024-ET Kombi 2000VA/24V/55A, Outback na upit
FX 2348-ET Kombi 2300VA/48V/35A, Outback na upit
VFX 2612-E Kombi 2600VA/12V/125A, Outback na upit
VFX 3024-E Kombi 3000VA/24V/85A, Outback na upit
VFX 3048-E Kombi 3000VA/48V/45A, Outback na upit

/// Izmjenjivači - za sustave povezane s mrežom

Tip Opis Cijena
Powador 2500xi 2710-3200Wp, 350-600V d.c. / 2600W, KACO na upit
Powador 3500xi 3600-4200Wp, 350-600V d.c. / 3450W, KACO na upit
Powador 4000xi 4590-5250Wp, 350-600V d.c. / 4400W, KACO na upit
Powador 4500xi 4800-6000Wp, 350-600V d.c. / 4800W, KACO na upit
Powador 5000xi 5730-6800Wp, 350-600V d.c. / 5500W, KACO na upit
Powador 1501xi 1580-2000Wp, 125-400V d.c. / 1500W, KACO na upit
Powador 3501xi 3490-4000Wp, 125-400V d.c. / 3300W, KACO na upit
Powador 4501xi 4880-6000Wp, 125-400V d.c. / 4600W, KACO na upit
Powador 25000xi 30000Wp, 350-600V d.c. / 250000W, KACO na upit
Powador 30000xi 37500Wp, 350-600V d.c. / 30000W, KACO na upit
Powador 33000xi 39000Wp, 350-600V d.c. / 33300W, KACO na upit

/// Ispravljači - Punjači baterija

Tip Opis Cijena
BP-1240 40A/12V, marine, mikroprocesorska regulacija na upit
BP-2420 20A/24V, marine, mikroprocesorska regulacija na upit
BP-1225 25A/12V, marine, mikroprocesorska regulacija na upit
KM-4012 40A/12V, mikroprocesorska regulacija na upit
KM-2024 20A/24V, mikroprocesorska regulacija na upit

/// Solarne Baterije - klasične (tekući elektrolit)

Tip Opis Cijena
...PMF... 140 Ahdo 420 Ah (C100) 6-12V, Fiamm na upit
S 460 460Ah (C100), 6V, Rolls na upit
S 530 530Ah (C100), 6V, Rolls na upit
24 HT 80 106Ah (C100), 12V, Rolls na upit
30 H 108 143Ah (C100 ), 12V, Rolls na upit
T 12 250 266Ah (C100), 12V, Rolls na upit
...OPzS. 200 Ah do 3000Ah (C10) 2V, Fiamm na upit

/// Solarne Baterije - hermetičke (Olovo-Kristal, GEL, AGM)

Tip Opis Cijena
...OPzV... 200 Ah do 3000Ah (C10) 2V, Fiamm na upit

/// Pretvarači DC / DC, izolirani

Tip Opis Cijena
MDCI 100 In A-B-C-D, out 12,5-24V, 100W, Studer, A=9-18Vdc B=20-35Vdc C=30-60Vdc D=60-120Vdc na upit

/// Mosfet baterijski spliteri

Tip Opis Cijena
MBI 100/2 IG 12-24Vdc, 1 in, 100A, 2 bat, Studer na upit
MBI 150/2 IG 12-24Vdc, 1 in, 150A, 2 bat, Studer na upit

/// Baterijski separatori

Tip Opis Cijena
MBR 12-160 12Vdc, 160A, 2bat, Studer na upit
Copyright 2019 Veneko d.o.o.