/// Savjeti

/// Najbolje ne mora biti najskuplje


/// Solarni paneli / moduli


Već nekoliko godina, potražnja za solarnim modulima (zbog brzog rasta tržišta) veća je od ponude. Zbog toga su cijene modula vrlo ujednačene premda su razlike u kvaliteti između proizvođača velike.

Pri kupovini je najvažnije odrediti koliko ćete snage (W) doista dobiti nakon uplate određene cijene. Račun je vrlo jednostavan koristeći samo dva uvijek poznata podatka:

  • nazivna snaga modula (svaki proizvođač mora specificirati nazivnu snagu)
  • tolerancija nazivne snage (svaki proizvođač mora specificirati granice odstupanja nazivne snage)

Primjer:


Neka je cijena nekog modula 3000 kn, nazivna snaga tog modula 100W, a tolerancija snage -10%. To znači da se može sigurno računati s 90W. Cijena za 1W iznosi prema tome 3000 : 90 = 33,33 kn.

Neka je cijena nekog drugog modula 3100 kn, nazivna snaga tog drugog modula također 100W, ali uz toleranciju snage -0%. Za taj se modul može sigurno računati na svih 100W. Cijena za 1W iznosi prema tome 3100 : 100 = 31 kn.

Očito je prvi modul bitno skuplji iako je njegova cijena za "istu" nazivnu snagu niža. Njegova cijena za zajamčenih 100W nazivne snage je prema tome 100 x 33,33 = 3333 kn!

Zaključak:


Pri kupovini prvo treba odrediti cijenu za 1W uzimajući u obzir odstupanje nazivne snage. Jeftiniji je modul čija je cijena za tako određeni 1W niža!

Napomena:


U tekstu pod naslovom "Što trebate pitati prodavača prije kupnje" (vidi pod "Novosti"), naveli smo i nekoliko dodatnih podataka koje je korisno doznati prije konačne odluke o kupovini.

/// Solarni regulatori


Solarni regulatori s MPPT tehnologilom skuplji su od ostalih regulatora, ali je za istu struju punjenja baterije potrebno manje solarnih modula (vidi pod Novosti "Što trebate pitati prodavača prije kupnje").

Kako je cijena solarnih modula u sistemu puno viša od cijene regulatora, lako je izračunati isplativost ugradnje regulatora s MPPT tehnologijom. Što je snaga solarnog sistema veća, to je ušteda u ukupnoj cijeni sistema veća. Ovdje drastično vrijedi: "Nisam dovoljno bogat da bih kupovao jeftino"!!

/// Pretvarači (izmjenjivači ili inverteri)


Četiri su osnovna podatka koja treba uzeti u obzir pri usporedbi različitih pretvarača:

a) Oblik izlaznog napona


Izmjenjivači se prema obliku izlaznog napona dijele u dvije osnovne skupine:

  • čisti sinusni napon (takav je i napon javne električne mreže; cijena tih uređaja je viša)
  • modificirani sinusni (trapezni ili pravokutni) napon.
Uređaji sa čistim sinusnim naponom mogu napajati sve vrste trošila, ali im je cijena osjetno viša.

b) Nazivna Izlazna snaga


Svakako treba usporediti trajnu izlaznu snagu. Proizvođači zbog pritiska na cijene sve češće ističu izlaznu snagu koja nije trajna. Obično se navodi snaga koju uređaj može davati 30 min ili čak kraće.

c) Preopterećenje


Što je veća mogućnost preopterećenja, to će uređaj lakše pokretati trošila s velikim strujama starta.

d) Stand-by režim


U solarnim sustavima je važno da uređaj, kada trošila ne rade, troši što manje struje.

/// Solarne baterije


Osnovni podaci za usporedbu solarnih baterija su:

a) Broj ciklusa pražnjenje-punjenje koji baterija može podnijeti tijekom životnog vijeka


To je daleko najvažniji podatak za usporedbu solarnih baterija. Uz broj ciklusa obavezno treba navesti do koje dubine se baterija prazni. Npr. 1200 ciklusa uz ispražnjenje 70% kapaciteta.

b) Nazivni kapacitet


Uz kapacitet obavezno navesti br. sati pražnjenja (npr. uz 10-satnu ili 100-satnu struju). Kapacitet uz 100-satnu struju je za istu bateriju oko 20 do 25% veći od onog za 10-satnu struju.

c) Masa i dimenzije baterije


U pravilu kvalitetnije baterije imaju bitno veću masu i dimenzije od manje kvalitetnih.

d) Hermetička baterija ili baterija s tekućim elektrolitom?


Ako je moguće, treba nastojati primijeniti bateriju s tekućim elektrolitom. Takve su baterije, ako se usporedi ista kvaliteta izrade, jeftinije oko 10%, otpornije na punjenje povišenim naponom i strujom te daleko trajnije pri uvjetima povišene temerature. Također je važno da, ako zbog kvara sustava dođe do prepunjavanja baterije, se kod baterija s tekućim elektrolitom jednostavno doda destilirana voda dok hermetička baterija najčešće nepopravljivo strada.


Copyright 2019 Veneko d.o.o.