/// Savjeti

/// Što trebate pitati prodavača prije kupnje


/// Ključni podaci i karakteristike uređaja koje doista treba saznati


Kupac se često osjeća izgubljen pri izboru komponenti. Zasut je golemim brojem podataka o uređaju ili opremi koju treba nabaviti. Svaki ponuđač naglašava uglavnom prednosti svog proizvoda. Vrlo rijetko postoji poznanik koji je znalac za sustave za napajanje. U tim uvjetima, kupovina skupocjene opreme može postati igra na sreću.

Međutim, za svaki uređaj postoji nekoliko ključnih podataka koji u najvećoj mjeri određuju njegovo djelovanje i doprinos općoj kvaliteti i trajnosti sustava. U nastavku navodimo najvažnije podatke o raznim uređajima koje je doista važno tražiti od ponuđača te tumačenja važnosti tih podataka.

/// Solarni paneli / moduli


a) Koliko je odstupanje snage od nazivne snage? Kolika je stvarna snaga panela / modula?

Pri usporedbi različitih modula, najvažnije je procijeniti stvarnu količinu energije koju će naš modul proizvoditi. Mnogi faktori utječu na proizvodnju, a najvažniji je snaga modula. Kod procjene, važno je usporediti minimalnu snagu modula, a ne njegovu nazivnu snagu. Neka je npr. nazivna snaga modula 100 W. Ako proizvođač navodi da je odstupanje snage -10%, tada se sa sigurnošću može računati samo na 90 W. Ako drugi proizvođač navodi odsupanje snage 0%, onda se taj modul doista može računati sa svih 100 W što predstavlja znatnu uštedu. Osim toga, moduli s malim odstupanjima od nazivnih vrijednosti, pogodniji su za primjenu u većim sustavima, gdje se moduli često spajaju i serijski. Koliko je odstupanje od nazivne snage, (i iz toga najmanja snaga koja se jamči), svatko može jednostavno provjeriti, a to je jedan od bitnih pokazatelja opće kvalitete proizvođača.

b) Kolika je promjena snage s promjenom temperature?

Snaga solarnih modula smanjuje se s porastom temperature, a povećava sniženjem temperature. Kako je ljeti zračenje sunca puno jače, godišnji gubitak energije je veći što je ovisnost snage o temperaturi izraženija. Neka npr. gubitak snage iznosi 0,6% po °C (tipična vrijednost za veliku većinu modula). Ljeti se modul normalno zagrije do 65 °C. Nazivna snaga modula deklarira se pri 25 °C. Naš će modul za porast temperature od 40 °C izgubiti 24% snage (40 x 0.6 =24). Neki drugi modul, s temperaturnim koeficijentom 0,2%, izgubit će uz iste uvjete samo 8% snage, odnosno tri puta manje.

c) Kontrolira li proizvođač u potpunosti sve faze proizvodnje od sirovog silicija do gotovog panela / modula?

Takav proizvođač može jamčiti ujednačenu kvalitetu i mala odstupanja karakteristika od nazivnih vrijednosti.

/// Vjetroelektrični agregati


a) Koliki je jamstveni rok?

Vjetroelektrični agregati izloženi su tijekom rada izvanredno velikim naprezanjima (orkanski udari vjetra, vibracije, nakupljanje leda i sl.). Otklanjanje kvarova je skupo zbog otežanog pristupa i radnih uvjeta (montaža na stupu).

b) Kakve su reference i ugled proizvođača?

Provjerena i uhodana tehnologija s jakim referencama znatno smanjuje vjerojatnost nastanka kvarova.

/// Solarni regulatori


a) Može li regulator puniti bateriju znatno većom strujom od one koju daju solarni paneli / moduli (MPPT tehnologija)?

Gotovo svi solarni regulatori na današnjem tržištu ne dopuštaju solarnim modulima rad uz napon pri kojemu je snaga najveća. Pri punjenju regulator spoji solarni modul direktno na bateriju. Pri tomu se napon modula prisilno snizi na iznos napona baterije, a struja modula ostaje približno ista. Kako je električna snaga jednaka umnošku struje i napona, nastaje gubitak snage proporcionalan sniženju napona modula. Posljedica je velik gubitak energije (do 30%) u solarnim sustavima.

Otklanjanje gubitaka snage omogućuju MPPT (Maximum Power Point Tracking) regulatori koji uvijek održavaju napon solarnih modula na iznosu pri kojemu je snaga najveća. Napon solarnog modula za najveću snagu viši je od napona baterije. MPPT regulator djeluje kao transformator spojen između solarnih modula i baterije. Pri prijenosu snage od modula na bateriju, povećava se struja punjenja i to proporcionalno sniženju napona. Povećanje struje punjenja u odnosu na ostale vrste regulatora je to veće što je baterija praznija (više puni kada više treba).

Ovakvi su se regulatori zbog visoke cijene dosad primjenjivali samo u većim solarnim sustavima, gdje ušteda na broju modula opravdava investiciju u regulator. Godine 2005. konačno je srušena i ta cjenovna barijera, tako da se već i u najmanjim solarnim sustavima (od 80W na više) isplati primjena ovih revolucionarnih regulatora.

b) Koje su dozvoljene granice napona solarnih panela / modula, a koje napona baterije?

Šire naponske granice regulatora omogućuju lakše prilagođavanje zahtijevima sustava. Solarni moduli većih snaga često imaju napon različit od 12V odnosno 24V. Baterijski napon je, u slučaju proširenja solarnog sustava, poželjno povećati zbog uštede na cijeni izmjenjivača, osigurača, prekidača te presjeku kabela.

/// Solarne baterije


a) Koji broj ciklusa može postići baterija?

Režim stalnog punjenja i pražnjenja (naročito dubokog) drastično skraćuje životni vijek svake baterije. Broj ciklusa punjenje-pražnjenje koji je moguće postići tijekom životnog vijeka baterije, najvažniji je podatak za procjenu rada te baterije. Broj ciklusa je to manji što je dubina pražnjenja veća. Ovisnost mogućeg broja ciklusa zavisno o dubini pražnjenja prikazuje se dijagramom.

b) Koliki je stvarni kapacitet baterije?

Kapacitet baterije ovisi o brzini kojom se baterija prazni. Što je kraće vrijeme pražnjenja, to je kapacitet koji je moguće postići manji. Zato uz kapacitet proizvođač svakako treba navesti i vrijeme pražnjenja u satima. Solarne se baterije obično deklariraju uz 100 satno pražnjenje, (npr. 300Ah, C100). Profesionalne baterije visoke kvalitete deklariraju se često uz 10 satno pražnjenje (npr. 300Ah, C10). Odnos 100-satnog i 10-satnog kapaciteta iznosi oko 1,25 (ako je 10-satni kapacitet 200Ah, ta baterija ima 100 satni kapacitet oko 250Ah).

c) Koliki je životni vijek baterije? Kolika je težina (masa) baterije?

Životni vijek kvalitetnih baterija kreće se od 10 do 15 godina. U solarnim sustavima, životni se vijek može dramatično skratiti, ako se ne odabere baterija s odgovarajućim brojem ciklusa punjenje-pražnjenje. Veća težina baterije (uz isti kapacitet) redovito ukazuje na veću radnu sposobnost, a najčešće i kvalitetu.

/// Izmjenjivači


a) Je li valni oblik izlaznog napona čisti sinus?

Mrežni napon, za koji su predviđena sva naša izmjenična trošila, čitog je sinusnog valnog oblika. Takav je valni oblik slobodan od izobličenja i smetnji koji bi opterećivali i ometali rad trošila. Osim sinusnih, na tržištu se nude i izmjenjivači približno pravokutnog valnog oblika pod raznim nazivima: modificirani sinusni, trapezni i sl. I ovi izmjenjivači mogu biti kvalitetno izrađeni, imaju nižu cijenu, ali je prije ugradnje uputno provjeriti hoće li napajati Vaše trošilo bez poteškoća.

b) Kolika je trajna snaga izmjenjivača?

Trajna snaga omogućuje procjenu mogućnosti napajanja trošila u normalnom radu. Ovaj podatak svakako treba saznati zato što su mnogi proizvodi na tržištu deklarirani sa snagom za ograničeno vrijeme rada od 30min ili još kraće. Korektan proizvođač navesti će i trajnu snagu i snagu u kraćem vremenu. U svakom slučaju, treba pažljivo pročitati kolika je specificirana snaga izmjenjivača.

c) Kolika je kratkotrajna snaga? Koliko je kratkotrajno preopterećenje?

Podatak o preopterećenju je bitan za procjenu mogućnosti starta motora, crpki, kompresora i sl. Mogućnost kratkotrajnog preopterećenja trebala bi se kretati od 200 do 300%.

d) Ima li izmjenjivač ima stand-by režim?

Stand-by režim rada s automatskim uključenjem izmjenjivača (radi samo elektronika) omogućuje uštedu energije u periodu kada je većina trošila isključena (noć ili u odsutnosti korisnika).


Copyright 2019 Veneko d.o.o.