/// Proizvodi

/// Solarni regulatori


Solarni regulatori prenose energiju proizvedenu u solarnim modulima na istosmjerne sabirnice s kojih se puni baterija i napajaju istosmjerna trošila. Prema gubicima energije pri tom prijenosu, solarni se regulatori mogu podijeliti u dvije skupine:

/// a) Regulatori koji ne mogu puniti bateriju i napajati trošila strujom koja je veća od struje solarnih modula

Gotovo svi regulatori danas prisutni na tržištu spadaju u ovu skupinu. Solarni moduli u sustavu s ovim regulatorima nikada ne rade s najvećom mogućom snagom, jer regulator prisilno snižava napon modula na iznos napona baterije. Energija koja ostaje neiskorištena je to veća što je baterija praznija (jer je tada razlika između napona pri kojem moduli najviše proizvode i baterijskog napona postaje sve veća). Upravo kada je energija najpotrebnija, nastaju najveći gubici energije koji mogu iznositi i preko 30% od ukupne energije koju solarni moduli mogu proizvesti.

/// b) Regulatori koji mogu puniti bateriju i napajati trošila strujom koja je i do 50% veća od struje solarnih modula

Ova tehnologija naziva se MPPT (Maximum Power Point Tracking) i zasada se zbog visoke cijene primjenjivala samo na većim solarnim sustavima. Padom cijena elektronike, od nedavno je primjena MPPT regulatora postala isplativa i na malim sustavima.

MPPT regulatori na svom ulazu uvijek održavaju napon solarnih modula na iznosu pri kojem je snaga modula najveća moguća. Napon solarnog modula za najveću snagu uvijek je viši od napona baterije. Regulator zapravo djeluje kao transformator spojen između solarnih modula i baterije. Pri prijenosu snage od modula na bateriju, povećava se struja punjenja i to proporcionalno sniženju napona. Povećanje struje punjenja u odnosu na ostale vrste regulatora je to veće što je baterija praznija (više puni kada više treba).

Dodatna prednost MPPT regulatora je da mogu raditi s modulima potpuno nestandardnih napona. Osim toga omogućeno je da u istom sustavu rade solarni moduli i baterije čiji se naponi razlikuju.

Naša ponuda obuhvaća regulatore iz obje skupine pri čemu smo obuhvatiti cijelo područje napona modula 12V-140V, napona baterija 12V-60V i struja punjenja po regulatoru 5A-60A.


Copyright 2019 Veneko d.o.o.