/// Proizvodi

/// Izmjenjivači i ispravljači - Kema Power


/// IZMJENJIVAČI SERIJE InverMax - IM

Izmjenjivači serije InverMax čistog sinusnog izlaznog napona ima mnoge superiorne mogućnosti i dizajniran je prema najvišim standardima u industriji. Napredna arhitektura uređaja na temelju sklopova koji rade na visokoj frekvenciji savršeno je dizajnirana za raznolike primjene (kućnu, uredsku i industrijsku) gdje postoji potreba za snagom i naprednim načinom korištenja.

 • isti sinusni valni oblik izlaznog napona
 • tehnologija DSP (digital signal processor)
 • vrlo niska potrošnja u praznom hodu
 • visoka efikasnost preko 90%
 • ukupna harmonička izobličenja manja od 3%
 • standby funkcija (potrošnja <5W)
 • zaštita od predubokog pražnjenja baterije
 • zaštita od previsoke temperature i preopterećenja
 • zaštita od previsokog napona baterije
 • 3 LED diode pokazuju rad i status uređaja

Tip Ulazni napon
[V]
Nazivna snaga (W) Stupanj djelovanja (%) Vlastita potrošnja (W) Standby potrošnja (W) Dimenzije (mm) Masa (kg)
IM - 600 12V DC 600W >90 <12W <5W 270 x 160 x 70 mm 2,2
IM - 1000 12V DC 1000W >90 <12W <5W 355 x 180 x 82 mm 4,0
IM - 1500 12V DC 1500W >90 <12W <5W 355 x 180 x 82 mm 4,0

/// KOMBI SINUSNI IZMJENJIVAČ/BATERIJSKI PUNJAČ SERIJE YCU (N-PSW)

YCU (N-PSW) kombi uređaji ima funkcije 3 uređaja u jednom. Izmjenjivač za pretvaranje napona baterije u sinusni izmjenični napon stabilnog iznosa i frekvencije za napajanje svih vrsta trošila koja su predviđena za priključak na javnu električnu mrežu, snažni ispravljač/punjač baterija i automatsku transfer sklopku za prebacivanje napajanja trošila s izmjenjivača na back-up izvor i obratno.

 • čisti sinusni valni oblik izlaznog napona
 • robustna izvedba s LF transformatorom za sve vrste trošila
 • standby funkcija (još niža potrošnja u praznom hodu)
 • visoka efikasnost > 88%
 • snažan punjač baterija 35-75A
 • 4 stupanjski Digital Pro punjač za 8 tipova baterije
 • zaštita od predubokog pražnjenja baterije
 • zaštita od previsoke temperature i preopterećenja
 • zaštita od previsokog napona baterije
 • LED displej (opcija LCD)

Tip Ulazni napon [V] Nazivna snaga (W) Stupanj djelovanja (%) Standby potrošnja (W) Dimenzije (mm) Masa (kg)
YCU 2000-12 12V DC 2000W >88 10W 442 x 218 x 179 mm 20
YCU 2000-24 12V DC 2000W >88 10W 442 x 218 x 179 mm 20
YCU 3000-24 24V DC 3000W >88 19W 442 x 218 x 179 mm 22
YCU 3000-48 48V DC 3000 W >88 19W 442 x 218 x 179 mm 22
YCU 4000-24 24V DC 4000 W >88 22W 598 x 218 x 179 mm 35
YCU 4000-48 48V DC 4000 W >88 22W 598 x 218 x 179 mm 35
YCU 5000-24 24V DC 5000 W >88 26W 598 x 218 x 179 mm 38
YCU 5000-48 48V DC 5000 W >88 26W 598 x 218 x 179 mm 38

/// PUNJAČI BATERIJA SUPER CHARGER (CHD2040), KM (YMC)

Kao odgovor na zahtjeve za mogućnošću punjenja velikom strujom različitih baterija na tržištu, baterijski punjač Super Charger CHD2040 prilagođava pouzdanu visokofrekvencijsku strukturu, kompatibilnu sa širokim rasponom ulaznog napona od 90VAC do 280VAC, posjeduje mogućnost punjenja 12 i 24V baterija. Super Charger CHD2040 ima mogućnost biranja izlaznog napona, podešenje izlazne struje i selektivni režimi punjenja baterija koji produljuju životni vijek baterije. Super Charger CHD2040 je poželjan za ispunjenje različitih zahtjeva mogućnosti punjenja velikom strujom i najbolji je izbor za punjenje baterija različitih kapaciteta.

 • naponski promjenljivi trostupanjski algoritam punjenja za maksimalan životni vijek baterije
 • odabirljiva struja punjenja prema kapacitetu spojene baterije
 • produljuje životni vijek baterije uz odgovarajuću struju punjenja
 • za različite tipove baterija 12 i 24V: olovne s kiselinom, Gel i AGM
 • Širok raspon ulaznog napona od 90VAC do 280VAC
 • visoka efikasnost AC-DC konverzije (više od 80%)
 • zaštita od kratkog spoja i obratnog polariteta baterije

Serija KM (YMC) punjača baterija bazirana je na MCU tehnologiji s režimom pulsnog punjenja, a naponi punjenja su automatski temperaturno kompenzirani. Zbog svoje robustne izvedbe može se koristiti u električnim vozilima, brodovima, željeznici i u telekomunikacijskim postrojenjima.

 • tehnologija komutacije snage, male dimenzije i male mase s visokom efikasnošću
 • namijenjeno samo za 48V baterije
 • prekostrujna, prenaponska, zaštita od pregrijavanja, kratkog spoja, zaštita od spajanja na bateriju s krivim polaritetom
 • automatsko podešavanje napona punjenja prema temperaturnim uvjetima okoline (posjeduje temperaturnu sondu)
 • visoka efikasnost AC-DC konverzije(do 90%)
 • zaštita od kratkog spoja i obratnog polariteta baterije

Tip Napon baterije [V] Struja punjenja (A) Stupanj djelovanja (%) Dimenzije (mm) Masa (kg)
CH 12-40 12V DC 40 >80 224 x 255 x 80 mm 1,7
CH 24-20 24V DC 20 >80 224 x 255 x 80 mm 1,7
KM 48-20 48V DC 20 70-90 345 x 180 x 115 mm 5,0

Saznajte više:

Copyright 2019 Veneko d.o.o.